PÄIVI KAMPPI
ratkaisukeskeinen työnohjaaja
ratkaisukeskeinen työnohjaus

Työnohjaus


Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.

Työnohjauksella vapautetaan henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään. Vaikka työnohjauksessa voidaan hyödyntää konsultatiivista otetta, se ei ole konsultointia.

Työnohjaus ei ole myöskään terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjauksen tavoitteet määrittävät ohjattavat itse.

Työohjausta voidaan antaa yksilöille, työryhmille ja kokonaisille työyhteisöille, jolloin kysymyksessä on työyhteisöohjauksena toteutuva suurryhmäohjaus. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, jolloin yhdistävänä tekijänä voi olla esimerkiksi ammatti, toimiala tai elämäntilanne.

Linkki Suomen työnohjaajat ry:n kotisivuille.